menu dblex
3pur
4klar
skär
5naken
öppen
6ohöljd
synbar
synlig
tydlig
7avgjord
blottad
entydig
evident
markant
märkbar
solklar
upplagd
8bevislig
eklatant
flagrant
manifest
markerad
notorisk
påtaglig
skriande
skönjbar
9obeslöjad
oförtäckt
oskrymtad
otvetydig
självklar
synbarlig
utpräglad
10förklarlig
oförställd
oförtydbar
påfallande
skenbarlig
11handgriplig
lättfattlig
obestridlig
ofrånkomlig
omisskänlig
oomtvistlig
självfallen
transparent
ögonskenlig
12genomskinlig
omisskännlig
ovedersäglig
13iögonfallande
omisskännelig
15himmelsskriande
självmarkerande