menu dblex
3het
4tänd
5livad
7hänförd
sporrad
upptänd
8animerad
hänryckt
uppammad
uppeggad
9inciterad
10inspirerad
stimulerad
11lidelsefull
passionerad
13entusiasmerad