menu dblex
4elda
liva
nära
6bränna
sporra
7agitera
uppamma
8uppvärma
9inspirera
10fanatisera
underblåsa
12entusiasmera