menu dblex
4döda
döva
kuva
5dämpa
dölja
hejda
hämma
kväsa
kväva
lugna
tämja
6glömma
hindra
krossa
kupera
släcka
stilla
strypa
stäcka
stävja
svälja
tvinga
utrota
7avvärja
bekämpa
förtiga
8betvinga
förkväva
förslava
nedkämpa
nedtysta
9frustrera
förtrampa
förtrycka
förtränga
mörklägga
nedtrampa
underkuva
återhålla
övervinna
10supprimera
undanhålla
11hemlighålla
tyrannisera
överväldiga
12oskadliggöra
13hemligstämpla
tillintetgöra