menu dblex
4drag
flax
färd
gång
pass
resa
rond
röta
slag
smak
spel
steg
svep
varv
5fluns
följd
lycka
parti
runda
slump
succé
sväng
tripp
turer
under
vända
åktur
6finter
omgång
skjuts
utfärd
7bondtur
fortuna
medgång
medvind
mirakel
ordning
svintur
svängar
utflykt
8framgång
picknick
promenad
strövtåg
vandring
9exkursion
lyckträff
änglavakt
10krumbukter
tågordning
11välsignelse