menu dblex
6kliché
truism
8nullitet
platthet
9banalitet
plattityd
12alldaglighet
obetydlighet
vardaglighet
13trivialiteter