menu dblex
3seg
4hård
torr
5senig
trist
6fibrös
tafatt
trådig
tråkig
8träaktig
vedartad
10hårdtuggad