menu dblex
3låt
4anda
bruk
färg
ljud
röst
spel
stil
5fason
klang
nyans
stick
tryck
valör
6anslag
palett
prägel
status
stämma
7harmoni
kolorit
tonfall
8betoning
dragning
karaktär
resonans
stämning
9klangfärg
skiftning
10eftertryck
intonation
11anstrykning
huvudaccent
schattering