menu dblex
4larv
prat
5byxor
trams
6dravel
smörja
strunt
7nonsens
tjabbel
8dumheter
10struntprat