menu dblex
3idé
råd
4vink
6recept
7ledtråd
uppslag
8gissning
tippning
9anvisning
10upplysning
vägledning
11vadhållning
12drickspengar
förutsägelse
uppslagsända
20underhandsupplysning