menu dblex
3töa
5balja
bytta
kagge
tunna
vakna
vekna
värma
6lossna
mjukna
mjärde
slaska
smälta
träkar
7bevekas
drittel
mildras
8frigöras
laggkärl