menu dblex
4möta
5hända
7inträda
9förstärka
tillkomma
11mellankomma
12sammanträffa