menu dblex
3nyp
4gräl
läxa
5knäpp
känga
näpst
ovett
skäll
snäsa
tadel
6bannor
bräcka
kritik
skrapa
tuktan
7bakläxa
duvning
erinran
klander
snubbor
tilltal
varning
8blåsning
näsknäpp
rättelse
9avbasning
avhyvling
förmaning
moralkaka
näsbränna
reprimand
strafftal
åthutning
10admonition
anmärkning
korrektion
minnesbeta
påminnelse
11förebråelse
tillsägelse
upptuktelse
utskällning
överhalning
12bestraffning
förebråelser
uppskrivning
13fingervisning
moralpredikan
tankeställare
uppsträckning
14straffpredikan