menu dblex
3kam
4axel
bult
bunt
dorn
dubb
fång
kolv
kork
kran
nabb
pigg
pivå
sudd
tott
tuss
5docka
knagg
nagel
plugg
propp
regel
stift
6dyvika
knippa
sprint
sprund
svicka
7dymling
låskolv
spindel
tampong
8axeltapp
gängtapp
tränagel
träplugg
underlag
9stalaktit