menu dblex
3tag
4rörd
slut
5given
lånad
trött
6gripen
skakad
slagen
7antagen
bestört
betagen
moloken
upprörd
8hänryckt
medtagen
utmattad
utpumpad
9uppskakad
upptingad
10uppskärrad