menu dblex
3rep
rik
4dikt
fast
hård
topp
torr
tråd
tung
tätt
yvig
5front
snodd
solid
spets
strid
tjock
täppt
tätad
täten
ymnig
6buskig
flitig
idelig
lummig
massiv
sluten
snårig
talrik
7dragfri
kompakt
lufttät
regntät
sintrad
späckad
8förmögen
förtrupp
förtätad
hållfast
intensiv
rangerad
täckande
upprepad
9finmaskig
hermetisk
hopträngd
sprickfri
tilltäppt
vattentät
välbärgad
välmående
10avantgarde
11impregnerad
tättstående
välbeställd
12koncentrerad
sammanträngd
14ogenomtränglig
17svårgenomtränglig