menu dblex
6ordnad
8metodisk
praktisk
9genomförd
rationell
10konsekvent
planmässig
11organiserad
regelbunden
regelmässig
överskådlig
12vetenskaplig
14sammanhängande