menu dblex
4göra
idka
röra
5driva
greja
jobba
knoga
knåpa
plita
sköta
stöka
umgås
utöva
6arbeta
hållas
plocka
pyssla
skaffa
syssla
7bestyra
hantera
plåstra
8laborera