menu dblex
4yvig
5duven
falsk
6ihålig
ordrik
pompös
prålig
7krystad
8konstlad
patetisk
prålande
retorisk
9ansträngd
braskande
floskulös
mångordig
prunkande
svassande
10affekterad
blommerant
bombastisk
uppstyltad
överlastad
11blomsterrik
blomstrande
euphuistisk
hyperbolisk
högtravande
12gongoristisk
13deklamatorisk
melodramatisk