menu dblex
6omsvep
påhitt
ursäkt
7pretext
8krumbukt
10undanflykt
undskyllan
11förebärande
föregivande
skenmanöver
12förevändning
14bortförklaring