menu dblex
5kolna
mulna
6mörkna
skymma
7oxidera
tjockna
8beslöjas
10fördunklas
fördystras