menu dblex
3hes
lam
len
låg
lös
moj
slö
tam
vag
vek
4blek
blöt
fadd
flat
flau
föga
halv
klen
lätt
matt
mild
rank
skum
skör
slak
slät
späd
tunn
usel
5debil
dålig
krank
laber
liten
pirig
ringa
sakta
senil
skral
slapp
spröd
tanig
trött
velig
vesen
6bruten
darrig
dunkel
dämpad
fattig
fragil
ihålig
lankig
lealös
ledlös
menlös
omogen
oskarp
osäker
sjåpig
stilla
suddig
sårbar
utsatt
veklig
ynklig
7blaskig
eländig
fjoskig
haltlös
jordisk
knäsvag
lindrig
maktlös
nedsatt
ostadig
otydlig
pjoskig
sjuklig
smaklös
svagare
svagast
torftig
utspädd
vemodig
värnlös
ömtålig
8astenisk
avlägsen
beslöjad
bleklagd
bräcklig
hjälplös
kraftlös
krasslig
ljussvag
lättledd
medtagen
opasslig
orkeslös
skröplig
skvalpig
spenslig
utmattad
viljelös
9beskedlig
försvagad
konturlös
obetydlig
opålitlig
undernärd
urvattnad
vacklande
vanmäktig
viljesvag
10eftergiven
efterlåten
hjärtligen
hjärtnupen
ljusfattig
principlös
11bristfällig
förvekligad
halvhjärtad
medelmåttig
underhaltig
underlägsen
12hållningslös
insufficient
karaktärslös
13osjälvständig
ålderdomssvag