menu dblex
3hop
här
kår
man
mod
ork
tal
4grad
halt
kläm
liva
makt
märg
nerv
5antal
force
hälsa
kraft
kärna
läska
mängd
piket
skara
trupp
tyngd
vigör
6bevisa
energi
intyga
potens
påvisa
seghet
skärpa
spänst
stärka
stödja
trösta
uppbåd
vittna
7beediga
befästa
belägga
fasthet
förmåga
manskap
muskler
numerär
prosodi
samling
uppliva
uppvisa
8bekräfta
bestyrka
bärkraft
hugsvala
motivera
starkhet
uppbygga
vitsorda
överhand
9attestera
avdelning
förfriska
kapacitet
krigsmakt
livskraft
myndighet
mäktighet
soliditet
stadfästa
stimulera
stålsätta
vitalitet
10auktoritet
beviskraft
eftertryck
hållbarhet
intensitet
konstatera
kontingent
underbygga
ådagalägga
11dokumentera
hållfasthet
procenthalt
själsstyrka
specialitet
uthållighet
vederkvicka
12effektivitet
kroppsstyrka
13huvudegenskap
koncentration
kroppskrafter
stridskrafter
14motståndskraft
16specialbegåvning