menu dblex
3ror
4makt
ratt
5regim
roder
spira
6styret
7ledning
rorkult
8härskare
styrelse
9styresman
styrstång
14administration
styrinrättning