menu dblex
3eka
5baxna
bolla
gräsa
guppa
hoppa
häpna
rygga
6dingla
skutta
skygga
svikta
vackla
7spritta
8rekylera
10återstudsa
13rikoschettera