menu dblex
6tuktad
7kuperad
snaggad
snaggig
stackig
8kortväxt
nyslagen
9avstubbad
10tvärklippt
12stubbsvansad