menu dblex
4byig
hård
vild
5omild
6bister
blåsig
bråkig
häftig
orolig
7ohämmad
upprörd
våldsam
8orkanlik
tygellös
ursinnig
9bullersam
förvirrad
oregerlig
stormande
turbulent
upprorisk
10utsvävande
11lidelsefull
12tumultuarisk