menu dblex
4ökad
6simmig
ökande
7växande
9svällande
10progressiv
11tilltagande
uppåtgående
15överhandtagande