menu dblex
3fly
ila
slå
4fara
föra
jaga
kesa
kila
löpa
rasa
riva
rusa
5digna
dimpa
falla
flyga
focka
fälla
hagla
kasta
ramla
ränna
signa
skena
stupa
tippa
trava
tumla
vippa
vräka
välta
6avhysa
flänga
knuffa
rasera
skuffa
skynda
slunga
storma
svalla
vältra
7avskeda
avsätta
förinta
förnöta
krascha
krepera
ruinera
rutscha
springa
spränga
stjälpa
störtas
8avlägsna
bortsopa
demolera
fördärva
förstöra
haverera
omstörta
spoliera
ödelägga
9entlediga
kullkasta
omstörtas
torpedera
undanröja
10förolyckas
11detronisera
kullbyttera
12sammanstörta