menu dblex
4puns
spår
5märke
plomb
stamp
stans
6prägel
sigill
signet
7avtryck
insegel
intryck
kattfot
8karaktär
signatur
9stämpling
10fotavtryck
11godkännande
hallstämpel
kännetecken
stämpeljärn