menu dblex
3ort
rum
4håll
läge
stad
tomt
5citat
fläck
lokal
plats
punkt
6bostad
mening
passus
stycke
7passage
8anföring
position
9lokalitet
matställe
10restaurang
12uppehållsort
13näringsställe