menu dblex
2
4utså
5breda
gjuta
kasta
sända
6föröka
injaga
stänka
utdela
utströ
7fördela
förströ
lansera
skingra
spridas
spränga
sprätta
uppdela
utbreda
utsända
variera
8utsprida
utstråla
åtskilja
överföra
9kringströ
propagera
10dispergera
fortplanta
förskingra
infiltrera
utbasunera
överflytta
11distribuera
12popularisera
utkolportera
14decentralisera