menu dblex
4säga
5anslå
hamra
nagla
6klubba
knacka
7utsätta
8bestämma
10fastställa