menu dblex
3bom
mör
tam
4blid
flat
from
lugn
mild
mjuk
stör
5kuvad
skaft
snäll
stake
stång
6foglig
stilla
ödmjuk
7fredlig
försagd
försynt
handtag
kuschad
reglage
8hävstång
stillsam
9beskedlig
hanterlig
medgörlig
saktmodig
styrpinne
styrstång
10eftergiven
11stillfärdig
12lugnflytande
13lätthanterlig