menu dblex
4buss
karl
post
5basse
husar
knekt
kämpe
menig
minör
6dragon
kadett
mannar
rekryt
värvad
7gardist
gendarm
krigare
manskap
militär
8beväring
inkallad
krigsman
musketör
soldater
volontär
9grenadjär
stridsman
10landsknekt
11artillerist
infanterist
kavallerist
vapenbroder
värnpliktig
12stamanställd