menu dblex
3sno
4hjul
topp
vira
5dansa
dreja
pirra
rulla
surra
vrida
vända
6cirkla
fartyg
kretsa
rotera
spinna
svinga
svänga
virvel
virvla
7svindla
8gyroskop
motorbåt
9baksmälla
cirkulera
utbordare
10piruettera
11aktersnurra
räknemaskin
14utombordsmotor
16rotationsapparat