menu dblex
3bit
del
mån
tår
uns
4atom
dugg
dyft
gryn
jota
mala
nypa
smul
spår
5andel
aning
flisa
fläkt
glimt
grand
grusa
nyans
skräp
skymt
smack
smolk
stänk
stöta
6detalj
droppe
gnista
gnutta
krossa
matbit
skvatt
skvätt
skärva
smulor
småbit
smådel
stycke
7gudslån
hårsmån
munfull
munsbit
8fragment
partikel
9brödsmula
förkrossa
smårester
10pulvrisera
11söndersmula
13tillstymmelse