menu dblex
3sur
våt
4blöt
töig
5sölig
6moddig
regnig
ruskig
stöpen
sörjig
7klottig
slabbig
vattnig
8uppblött
9nedstänkt
slaskande