menu dblex
4vira
5binda
kasta
vända
6kantra
omvira
skifta
skrota
svänga
veckla
7ombinda
omkasta
omlinda
8förbinda
omvändas