menu dblex
3syn
4sken
spår
5aning
blink
fläkt
glimt
nyans
smula
stänk
6gnista
skugga
stråle
tecken
7anblick
antydan
hårsmån
strimma
8tillsats
11anstrykning
13tillstymmelse