menu dblex
4pråm
skut
5skorv
smack
tramp
vaska
6fartyg
tvätta
8fiskebåt
segelbåt
10lastfartyg