menu dblex
4klen
skör
slut
svag
usel
5dålig
förbi
krank
senil
skral
6bruten
gammal
gubbig
murken
rankig
sliten
7eländig
rucklig
sjuklig
skräpig
utlevad
uttjänt
ömtålig
8bräcklig
kraftlös
medtagen
orkeslös
skrabbig
skraltig
skruttig
skrällig
utsliten
utsläpad
9förfallen
skranglig
utarbetad
10fallfärdig
förgänglig
undermålig
11bristfällig
13ålderdomssvag