menu dblex
4grus
5växel
6koppar
silver
7lösmynt
slantar
småmynt
9småpengar
11växelpengar