menu dblex
3gno
med
räl
ten
4balk
band
fälg
list
rusa
räls
spår
5durka
ränna
stång
6beslag
flänga
skenor
skålla
slinta
spjäla
störta
7skoning
8benskena
12spårvägsspår
13rikoschettera