menu dblex
3ful
4grov
usel
5fräck
gemen
infam
otäck
6cynisk
lumpen
nedrig
neslig
simpel
7blamant
ovärdig
skamlös
smutsig
snuskig
snöplig
8oförsynt
skamligt
skymflig
skändlig
slipprig
venerisk
9anstötlig
avskyvärd
föraktlig
oförskämd
skandalös
vanärande
10oanständig
upprörande
11förnedrande
nedsättande
vanhederlig
vanhedrande
12vanfrejdande
18förargelseväckande