menu dblex
4höst
5frukt
gröda
vinst
åring
äring
6utbyte
årgång
7bärgsel
förvärv
höstnad
slåtter
årsväxt
8bärgning
resultat
9skördeand
skördetid
10avkastning
behållning
insamlande
produktion
växtlighet
11axplockning
årsresultat
12bärgningstid