menu dblex
6avmätt
sirlig
värdig
7cirklad
elegant
ornerad
prydlig
präntad
utsirad
8garnerad
snirklad
9dekorerad
högtidlig
kruserlig
tillgjord
utsmyckad
10ceremoniös
omständlig
prudentlig
11blomsterrik