menu dblex
3sil
tid
4mjöl
rist
såll
5frist
harpa
triör
6filter
rissel
skärpa
7rågsikt
siktduk
synvidd
tidrymd
8durkslag
siktmjöl
siktning
tidsrymd
9synskärpa
tidsfrist
10siktbarhet
siktmaskin
11visibilitet
12klarhetsgrad
15genomskinlighet