menu dblex
5augur
6profet
spåman
visman
8astrolog
visionär
10förkunnare
11andeskådare
12teckentydare
13teckenskådare