menu dblex
7parveny
9självlärd
10autodidakt
uppkomling
11självbildad